Důvodem vzniku těchto webových stránek je možnost umístit na nich některé materiály, ve kterých bych chtěla postupně prezentovat zkušenosti a náměty z práce se svými žáky ve fyzice i v oblasti zájmové činnosti „věda hrou“.

Od roku 1991 se věnuji této oblasti, zejména pokusům s jednoduchými pomůckami a vědeckým hračkám, zábavným vědeckým prezentacím i organizování akcí, které popularizují vědu a techniku.

Od roku 2006 učím na ZŠ, Brno, Novolíšeňská, kde jsem rok a půl pracovala se svými žáky na projektu ESF, jehož jedna část byla zaměřena na matematiku a fyziku. Větší část zkušeností a námětů z tohoto projektu prezentuji na těchto stránkách. Kromě toho bych chtěla i aktuálně vést dvě rubriky:

Doufám, že na těchto stránkách najdou náměty učitelé, žáci i další fyzikální nadšenci.

Uvítám všechny vaše připomínky, nápady, dotazy.

Věra Bdinková
ZŠ, Brno, Novolíšenská 10