Zábavná věda v minulých stoletích

Významnou pozornost v ŠOKu věnujeme pokusům s jednoduchými pomůckami. Zajímavou inspiraci jsme našli v knihách  Zábavná věda od francouzského autora Artura Gooda z konce 19.století., které napsal pro svého syna. Obsahují  nejen hříčky, které jsou určené k zábavě rodičů a dětem, ale i pokusy, které mají vést ke studiu fyzikálních jevů a zákonitostí. Tyto odzkoušené pokusy, upravené i s novým materiálem budeme postupně prezentovat

Sklenice v nebezpečí

Potřeby: tác, karafa na vodu (váza), 3 stejné sklenice, láhev od vína, voda

Na stůl postavíme karafu (vázu). Pak požádáme 3 pomocníky, aby na hrdlo karafy umístili souměrně 3 sklenice tak, aby jejich nožky ležely vodorovně. Čtvrtý pomocník postaví lehce láhev od vína na tři nožky sklenic a přilévá po troškách do láhve vodu. Pak postupným zvedáním a pouštěním zjišťujeme, zda není láhev lehká nebo příliš těžká, aby porušila rovnováhu. Přesná rovnováha nastane, až Ti, co drží sklenice, neucítí jejích tíhu.

Pak bude těžiště  v ose soustavy.

Bublinový květ

Potřeby: bublinový roztok (100 ml jaru, 200 ml glycerinu, 300 ml převařené vody), kousek trubky, alobal, silnější brčko, nůžky

Kousek trubky obkreslíme na alobal a dokreslíme 6 lístků květu (průměr 8 – 10 cm). Květ vystřihneme. Doprostřed talíře dáme kousek trubky. Květ namočíme v bublinovém roztoku a položíme ho nahoru na trubku. Pomocí brčka vyfoukneme bublinu a přiložíme ji ke středu květu a nafukujeme ji. Lístky přilnou k bublině a pomocí pružné blány bubliny se zvednou..

Velká a malá

Potřeby: bublinový roztok z předcházejícího pokusu, sklenice na víno, talíř, figurka, mince,, lepidlo, nálevka vyrobená z PET láhve, brčko

Na sklenici na víno postavíme talíř, do kterého nalijeme trochu bublinového roztoku. Doprostřed talíře dáme figurku, k jejíž hlavě jsme přilepili minci. Celou soupravu dobře namočíme v bublinovém roztoku. Nálevkou z PET láhve vyfoukneme  velkou bublinu tak, aby jejím základem byl talíř. Pak trubičku namočíme do bublinového roztoku a do této velké bubliny vyfoukneme menší, aby se jejím základem stala  mince.

Výměna kapalin

Potřeby: 2 stejné sklenice na víno, kousek síťky proti hmyzu nebo záclony, lepidlo na plast a sklo, nůžky, červené víno a voda (studena a teplá obarvená voda), kus kartonu

Na okraj jedné skleničky nalepíme síťku proti hmyzu a necháme dobře zaschnout. Sklenici bez síťky postavíme na stůl a nalijeme do ní červené víno. Do sklenice se síťkou nalijeme vodu. Na sklenici položíme karton, sklenici otočíme vzhůru nohama a karton opatrně vytáhneme do boku. Voda ze sklenice nevyteče, drží ji povrchové napětí a atmosférický tlak. Pak sklenici se síťkou položíme na sklenici s vínem – okraj na okraj. Hned uvidíme tenké červené stoupající  praménky. Červené víno začne otvory v síťce proudit nahoru a zůstává u otočeného dna horní sklenice, protože  víno má menší hustotu než voda.

Místo červeného vína můžeme použít teplou obarvenou teplou vodu.Použijeme-li pro pokus studenou a teplou vodu různých barev, můžeme získat zajímavé barevné efekty.

Přeměna vína na vodu

Potřeby: 1l PET láhev od mléka, 2 malé PET láhve, 2 brčka, tenká hadička, tavná pistole, hřebík svíčka, nůžky, voda červené víno (obarvená voda), sklenice

Do víčka 1 l PET láhve propálíme 2 otvory, do kterých zasuneme 2 brčka dle obrázku. Ze 2 malých PET lahví uříznutím dna získáme 2 misky. Do každé misky  propálíme otvor, zasuneme ji na jedno z brček.Do nižší misky propálíme ještě jednu dírku, do které dáme tenkou hadičku. Všechna zasunutá brčka i hadičku utěsníme hmotou z tavné pistole. Do PET láhve od mléka nalijeme vodu a dobře uzavřeme víčkem s brčky a miskami. Pak do horní misky začneme nalévat víno, z hadičky  ze spodní misky začne vytékat voda. Lijeme-li víno do láhve, zvyšuje se objem kapaliny v láhvi  a vzduch nad její hladinou se začíná stlačovat. Vyšší tlak pak vytlačí vodu z láhve brčkem do nižší misky, odkud vytéká hadičkou.

Kuchyňský přezmen

Potřeby: láhev, naběračka, obracečka (cedník), vidlička, zátka, 2 hřebíky, permanentní fix

Vyrobíme si kuchyňskou váhu k rychlému vážení bez závaží pomocí naběračky, která je zároveň vahadlem i miskou přístroje, a cedníku (obracečky), který nahrazuje pohyblivé závaží. Soustavu sestavíme podle obrázku. Do láhve dáme zátku, do které kolmo zapíchneme 2 hřebíky. Kovová vidlička leží dvěma svými špičkami na obou hřebíkách. Druhý konec vidličky upevníme kouskem korku do háčku naběračky. Cedník zavěsíme na držadlo naběračky a posunujeme ho podél držátka až tam, kdy bude držadlo naběračky ve vodorovné poloze a přístroj  v klidu. Místo, kde je zavěšen cedník, označíme „0“. Pak dáme na naběračku závaží 100 g (třeba sáček s moukou), a opět posunujeme cedník na vahadle tak, abychom docílili rovnováhu.  Místo, kde je cedník nyní, označíme „100“. Vzdálenost mezi 0–100 rozdělíme na polovinu. 1dílek odpovídá 50g.

Při sestavení vah jsme využili znalosti o páce. Nejsou sice přesné, ale pomohou nám přibližně odvážit v kuchyni máslo, cukr, mouku.

Sklenice s trikolórou

Potřeby: sklenice, červené víno, voda, líh, modrá barva, nálevka, lednice, varná konvice

Do sklenice nalijeme vařící vodu. Pomocí nálevky ponořené až na dno nalijeme víno, co nejvíce vychlazené. Vzniknou dvě od sebe oddělené kapaliny. Nálevku opatrně vytáhneme. Na povrch nalijeme modře obarvený líh.

Dostaneme tři vrstvy poskládané podle hustoty, dole je kapalina s největší hustotou.

Zajímavý efekt nastane, postavíme-li tuto sklenici do studené vody.

Optický klam s proužky

Potřeby: karton, nůžky, pravítko, tužka

Z kartonu vystřihněte 3 proužky stejné délky, jeden z nich je o polovinu užší. Proužky stejné šířky přeložíme křížem a svisle k nim postavíme třetí užší. Tento proužek se vám bude zdát delší. Sestavíme z těchto tří proužků obraz písmene N úzký proužek tvoří šikmou příčku. Teď se vám bude zdát tento proužek kratší než proužky svislé.

Užší pásek se nám bude zdát kratší nebo delší jen podle polohy, kterou zaujme vzhledem k ostatním. Je to následek zvláštního optického klamu.

Jak dostat hřebík do uzavřené láhve

Potřeby: PET láhev, kousek tenkého drátu, vařič (svíčka), zápalky

Ve dnu láhve uděláme pomocí rozžhaveného hřebíku malý otvor. Láhev naplníme vodou, uzavřeme víčkem a postavíme ji na stůl. Divákům ukážeme plnou láhev, voda malou dírkou nevytéká, protože ji drží atmosférický tlak. Drát v láhvi není. Pak uchopíme láhev za hrdlo pravou rukou a levou rukou zasuneme drát otvorem do láhve. Pak vezmeme láhev do obou rukou tak, abychom uzavřeli i dírku a jejím třepáním dokážeme, že drát je uvnitř láhve.

Literatura

[1] Tit Tom: La Science Amusante, Librairie Larousse, Paris, 1890

[2] Tit Tom: Načnyje zabavy, Izdatelskij dom, Mesčerjakova, Moskva 2008.