zpět na mozkolamnu

Mozkolamna z matematicko-fyzikálního soustředění

1. Prvním zrcadlem byla pro člověka vodní hladina. Vymysli alespoň 3 slova, která se čtou stejně z papíru i po odrazu ve vodní hladině.

2. Do kroužků na obrázku doplň čísla 1,2,3 tak, aby součet čísel v libovolných dvou sousedních kroužcích byl roven číslu napsanému mezi nimi.

Řešení:

                                       

                                              

3. Pan Kocourek šel do Kocourkova. V půli cesty potkal čtyři babičky. Každá babička nesla čtyři tašky a v každé tašce čtyři kočky. Každá kočka měla čtyři koťata. Kolik koťat nesly babičky do Kocourkova?

4. Na obrázku vidíte 5 řad po 5 čtvercích. Vyškrtejte čtverce tak, aby v každém řádě a v každém sloupci zůstal 1 čtverec s 5 tečkami.

5. Odpověz na danou otázku. Odpověď tvoří jedno slovo. Toto výsledné slovo je napsané pod otázkou, ale písmena jsou přeházená.

 Náměty z fyziky:

a)  Jak se jmenuje veličina, která vyjadřuje hmotnost l m?

SUTOHAT

b)  Jak se jmenuje fyzik, podle kterého je pojmenována hlavní jednotka tlaku

LCAPSA AILBES

c)  Jak se jmenuje přístroj na měření atmosférického tla­ku?

ORATĚMLK

d)  Pomocí kterého zařízení můžeme zvětšit sílu?

RDHYCAÉKULI ZÍŘZÍAEN

6. Výběh pro zvířata je vybudován z 22 ohradních  součástí., která měří 1 m. Když odrostla zvířata, je třeba zvětšit výběh třikrát. Jak to uděláš? Můžeš použít je ohradní součásti z původní ohrady.

      Řešení:   

7. Dva cyklisti si dali závod z Prahy do Berouna. Jeden zvolil přímou cestu po rychlostní silnici a zvládl trasu za 1 hodinu a 30 minut. Druhý znal zkratku přes vesnici a dojel do cíle po 90 minutách. Kdo z obou vyhrál?

Řešení: Nikdo. Oba jeli stejnou dobu.

 

 

8. Tato úloha není pro učitele matematiky?

Když dohromady sečteme 1 000 gramů a 100 centimetrů, co vyjde?

Řešení: kilo-metr

 

 

10.. Z Horní Lhoty přes Lhotu do Dolní Lhoty je 45 km. Cesta z Dolní Lhoty do Lhoty je o 15 km kratší než ta z Horní Lhoty do Lhoty. Jak daleko je z Horní Lhoty do Lhoty.

Řešení: 30 km

 

9. Hádanka

Znám jednu věc z masa a krve, která má pouze jednu nohu. Každý člověk ji vlastní. Často nosí brýle, přesto vůbec nic nemůže vidět. A občas běží, ale přitom se nepohne dál ani o centimetr. Co to je?

Řešení: nos

10. Alena dostala velký sáček plný bílých, modrých, červených a zelených žvýkaček. Své kamarádce Janě slíbila, že jí dá polovinu, pokud se jí podaří se zavázanýma očima vylovit z pytlíku 2 žvýkačky stejné barvy. Jak  Veronika udělá?

Řešení:

Veronika vezme ze sáčku 5 žvýkaček. Pak budou zaručeně mít 2 žvýkačky stejnou barvu.

11. Vezmi si list papíru ze sešitu . Jedním střihem z něj vystřihni:

a)  čtverec

b)  šesticípou hvězdu

c)  osmicípou hvězdu

Řešení: Před provedení střihu, musíš papír  vhodným způsobem složit.

 

12. Vyplň kroužky čísly od 4 do 9 tak, aby součet každé strany byl 21.

Řešení:

13. Umísti do trojúhelníku s křížem čísla od 1 do 7. Součet na všech úsečkách musí být 12.

           Řešení:   

14. Doplň čísla v magickém čtverci tak, aby součet čísel ve všech řádcích, sloupcích i úhlopříčkách byl stejný.

                 

        Řešení:                                                                                                                                                                               14. 14. Která tlačítka musíš stisknout, aby se na kalkulačce objevilo dané číslo. Můžeš stisknout pouze tři tlačítka.

       Řešení: 8 x =                                                                                                                                                                                            

15. První i druhé váhy jsou naprosto vyvážené.Kolik písmen A je třeba k vyvážení třetích vah?

 

 

     Řešeni:  6 A

16. Raketu odpálíš jednociferným číslem, kterým lze dělit všechna ostatní čísla na raketě beze zbytku. O jaké číslo se jedná?

      Řešení:  2