zpět na mozkolamnu

Kosmická expedice na planetu XYZ

Příprava kosmonautů – soutěž typu „prověř sám sebe“

Zpracovali žáci VII.C Martin Zima a Jiří Gloza

1. Ve kterém městě přistanou letadla, která právě startují?

 

2. Představte si hodiny s ručičkami v postavení ukazujícím 4:20. Který z číselníků I až IV odpovídá odrazu těchto hodin v zrcadle?

3. Objevte pravidlo, podle kterého jsou sestavena čísla na obrázku. Určete číslo, které se má dosadit doprostřed velkého kruhu.

4. Doplňte správnou část obrázku vodní hladiny.

  

5. Na obrázku vidíte kvádr. Určete správně, jak by vypadal jeho rozložená síť.

 

6. Na miskách je několik kruhů, nějaké čtverce a nějaké trojúhelníky.

          

Kolik čtverců musíme položit na druhou misku následujících vah, abychom vyvážili předměty položené na první misce?

 

7. Chceš – li vědět, jak stará je tato váza, musíš sečíst všechny číslice. (ani 6, ani 9 není vzhůru nohama).

Je to : a)    45

            b)    92

            c)   120

 

 

8.Který slepenec kostek se zcela liší od ostatních?

9.Urči, kolik černých koleček pokrývá celý kvádr:

Je to: a)    89

           b)  178

           c)   200

 

10. Na obrázku je znázorněn řez rourou, která je ovinuta provazem. Zatáhneme-li za oba volné konce provazu ve směru šipek:

a)    odvine se provaz z roury

b)    naopak  se zadrhne

 

  

11. Jsou pásy uspořádány tak, že se kolečka budou otáčet,až  postavička začne běžet ve velkém kole?

a)   ano

b)   ne

    

        

12. Na obrázku jsou tři propojené kroužky. Který kroužek stačí rozevřít, aby se od sebe oddělily všechny kroužky:

a)   černý

b)   šedý

c)    bílý

Správné odpovědi:

1. Helsinky

2. IV.

3.      27

4. c

5. b

6.      6 čtverečků

7. b

8. E

9. b

10. a

11. b

12. c