zpět na hračky a modely

Hračky se zrcadly

Zpracovala RNDr.Věra Bdinková podle zkušeností ze ŠOKu.

Hračky ze zrcadlové tapety

Otáčivá zrcadla

karton, plochá nízká kartonová krabice, zrcadlová fólie, špejle nebo tenká tyčka, lepidlo, nůžky, řezák, víčko z PET láhve

Z kartonu vyřízneme obdélník a narýhujeme a nařízneme podle obrázku, Pak nalepíme zrcadlovou fólii. Doprostřed vlepíme tyčku, pomocí které upevníme zrcadlo do krabice. Obě části zrcadlo mohou kolem tyčky otáčet, čímž se mění úhel, který svírají. Abychom mohli úhel sledovat, na krabici nalepíme ofocený zvětšený úhloměr (střed v tyčce).

Mezi zrcadla dáme nějaký drobnější předmět, třeba víčko z PET láhve a Budeme sledovat jeho obraz v zrcadlech. S měnícím se úhlem mezi zrcadly se mění počet obrazů předmětu.

Na rovinných zrcadlech dochází k odrazu světla. Když se předmět nachází mezi dvěma zrcadly, které svírají navzájem určitý úhel, pozorujeme v zrcadlech tolik obrazů dotyčného předmětu, kolikrát se vejde tento úhel do 360° – 1.

n = (360° : velikost úhlu) – 1

Například při úhlu 45°: n = (360° : 45°) – 1 = 8 – 1 = 7

Trojúhelníkový zrcadlový labyrint

lepenková krabice bez víka, tenká lepenka, zrcadlová fólie, lepidlo, izolepa, řezák, nůžky

Vezmeme lepenkovou krabici se čtvercovým dnem (bez víka), Boční stěny odřízneme ode dna a jednu stěnu odřízneme pryč. Pak zbylé tři stěny slepíme k sobě, vnikne plášť trojbokého hranolu. Ze dna krabice vyrobíme spodní podstavu tohoto hranolu a přilepíme ji k plášti . Z tenké lepenky vystřihneme podle sten hranolu 3 obdélníky a polepíme je zrcadlovou tapetou a zasuneme dovnitř hranolu. V jedné stěně uděláme obdélníkový otvor.

Dovnitř dáme nějaký menší předmět (víčko z PET láhve) a otvorem se díváme dovnitř krabice. Vidíme velké množství obrazů daného předmětu.

Vyrobili jsme vlastně model kaleidoskopu (viz kaleidoskop).

Krabicové zrcadlo

kartonová krabice, lepenka, zrcadlová fólie, lepidlo, řezák

Krabici seřízneme podle obrázku. Z lepenky vystřihneme obdélník tvaru zadní stěny a nalepíme na něj zrcadlovou fólii.Toto zrcadlo přilepíme na zadní stěnu.

Vzniklé zrcadlo můžeme použít k různým, zábavným úkolům Při jejich plnění se můžeš dívat jen do zrcadla, ne na ruce.

Náměty na úkoly:

 1. Do přední část krabice dej papír. Podepiš se na něj.
 2. Na papír nakresli závodní dráhu.a polož ji do přední části krabice. Projeď tužkou tuto dráhu.
 3. Polož nějaký obrázek do přední části krabice a obkresli ho.

Válcové zrcadlo

zrcadlová tapeta, kancelářská sponka, tužka, pastelky, šablony na vytváření obrázků pro válcové zrcadlo

Ze zrcadlové tapety vystřihneme obdélník 15×10 cm. Stočíme z něj válec (s průměrem podstavy 4 cm) a zafixujeme 1 – 2 kancelářskými sponkami.

 1. Vyzkoušíme si, jak se v zrcadle mění vodorovná čára, rovnoběžné svislé šipky, čtvercová síť, zakřivená síť, čtverec, kruh…

  Rovná čára se ve válcovém zrcadle zobrazí jako křivka, rovnoběžné šipky se změní v rozbíhavé a zakřivená síť ve čtvercovou síť.
  (příloha 1)

 2. Tyto poznatky využijeme při kreslení obrázků, které se ve válcovém zrcadle přenesou do reálné podoby. Potřebujeme k tomu čtvercovou síť do které nakreslíme obrázek. Ten potom pomocí souřadnic přeneseme do zakřivené sítě. Pak dáme válcové zrcadlo na vyznačený kruh a prověříme výsledek své práce.

  (příloha 2 a příloha 3)

Kaleidoskop (krasohled)

Z historie: Bylo to v roce 1816, ve Velké Británii, kde se podařilo vymyslet tento jednoduchý přístroj. Celý svět se do něj zbláznil. Do kaleidoskopu se dívali malí i velcí. Množství obrazců je kombinací je nevyčerpatelné. Kdosi vypočítal, že do kaleidoskopu, který obsahuje 20 různých korálků, a kterým bychom otáčeli 10× za minutu, bychom se museli dívat 460 miliard hodin, abychom viděli všechny možné kombinace.

3 zrcátka o rozměrech 4×9 cm, izolepa, výkres, průsvitný (svačinový papír), různé korálky, nůžky, tužka

 1. Ze zrcadel slepíme pomocí izolepy trojúhelníkovou trukku. Lesklé plochy musí být uvnitř.
 2. Trubku postavíme na výkres a obkreslíme trojúhelníkovou základnu.
 3. Přidáme necelý centimetr na záložku a vystřihneme. Doprostřed trojúhelníku vystřihneme malý otvor (průměr asi 1 cm).
 4. Trojúhelníkovou základnu přilepíme izolepou k jednomu konci zrcadlové roury.
 5. Na druhý konec přilepíme podobným způsobem zhotovený trojúhelník z průsvitného papíru – bez otvoru.
 6. Otvorem v trojúhelníku z tvrdého papíru dovnitř nasypeme korálky.
 7. Otvorem se pak díváme dovnitř a kaleidoskopem pomalu otáčíme (stačí i pohnout)

Do kaleidoskopu se díváme na dobře osvětleném místě, nebo spodní část kaleidoskopu můžeme také osvětlit baterkou.

Kaleidoskop je optická hračka, která využívá odraz světla na rovinném zrcadle. Zrcadla jsou v něm sestavená do trojbokého hranolu a mnoho násobně odráží korálky v pestrém hvězdicovém obrazci.

Periskop

Z historie: V roce 1634 sestrojil Johanes Hevel v Gdaňsku periskop s čočkami s zrcátky po úhlem 45o. Byl to pozemní periskop. Lodní periskop byl použit až o 250 let později. Periskop je přístroj na pozorování z úkrytu. Nejdou jim v dnešní době vybaveny jen ponorky, mají ho také děla, tanky a pěšáci v zákopech. Periskopem pozorují vědci život zvířat ve volné přírodě. Pomáhají si jím i kominíci, když potřebují nahlédnout do komína otvorem ve zdi. Nejčastěji se však používá periskop tam, kde pozorovatel chce zůstat neviděn a přesto vidět.

karton o rozměrech 35×50 cm (z krabice nebo koupit ve výtvarných potřebách), 2 kapesní zrcátka o rozměrech 5,5×7,5 cm, lepidlo Herkules, pravítko, tužka, kancelářské sponky

 1. Na karton si narýsujeme šablonu podle vzoru.

  Pracujeme-li s větším počtem dětí, práce se urychlí, když předem připravené šablony děti obkreslují, a pak všechny potřebné čáry doplní pomocí delšího pravítka).

 2. Podle plných čar vystřihneme.
 3. Čárkované čáry obtáhneme podle pravítka jednou stranou nůžek a ohneme.
 4. Tubus slepíme a necháme dobře zaschnout.
 5. Na vyznačená místa nalepíme zrcátka.
 6. Po zaschnutí ohneme části se zrcátky tak, aby svíralo s tubusem úhel 45o a upevníme kancelářskými sponkami

Periskop je optický přístroj, který využívá odrazu světelných paprsků na rovinných zrcadlech. Průchod paprsků je zobrazen na obrázku.