zpět na fyzikální úlohy, hlavolamy a soutěže

Úkoly s pokusem

Podle návodu proveď následující pokusy. Pozorně sleduj jejich průběh. Popiš, co se děje a vysvětli pozorované. Výsledky také zakresli obrázky.

Úkol s pokusem a otazníkem

voda + líh + ocet v poměru 2:2:1, olej, potravinářská barva, vyšší sklenice, soda

Roztok připraví učitel a pak zadá žákům úkol:

Před sebou máte sklenici s obarveným roztokem, nad kterým je vrstva oleje. Do sklenice nasypte lžičku sody a pozorujte, co se ve sklenici děje. Děj popište. Z čeho se skládá roztok? Vysvětlete pozorovaný děj.

Řešení

Soda klesne ke dnu. Roztok začne „bouřit“, uvolňují se z něj bublinky a větší kouličky barevné hmoty, které stoupají přes vrstvu oleje k hladině, pak po chvíli klesají ke dnu.

Soda reaguje s octem, vzniká oxid uhličitý – bublinky. Reakce je tak bouřlivá, že vytrhává kousky roztoku, které se obalují drobnými bublinkami oxidu uhličitého, a proto stoupají k hladině. U hladiny některé bublinky praskají, oxid uhličitý se uvolňuje do vzduchu a kouličky roztoku klesají dolů.

Podle popsané reakce, lze určit, že v roztoku je ocet. Líh většinou žáci určí podle zápachu, který přehluší i vůni octa.

Různé ledovce

2 stejné sklenice, voda, slaná voda, kostka ledu z obarvené vody, kostka ledu z obarvené slané vody

Do obou sklenic nalijeme slanou vodu. Do první sklenice dáme kostky ledu z obarvené vody, do druhé sklenice dáme kostky ledu z obarvené slané vody. Led necháme roztát. Jaký rozdíl ve sklenicích uvidíme?

Řešení

Led taje. V první sklenici se obarvená voda vzniklá roztavením ledu z vody drží nahoře, protože má menší hustotu než slaná voda. Voda vzniklá roztavením ledu ze slané vody ve druhé sklenici obarví za chvíli slanou vodu v celé sklenici.

Soutěž 2 lahví

2 stejné PET láhve s víčky (1 l nebo 1,5 l), brčka, nůžky, chemoprénové lepidlo, miska

Z brček ustřihneme kousky: 2×3 cm, 1× 6 cm a 1× 12 cm. Do obou víček z PET lahví uděláme po dvou otvorech v šířce víčka. Do prvního víčka zasuneme kousky brček 3 cm a 6 cm, do druhého víčka kousky 3 cm a 12 cm (jak ukazuje obrázek). Brčka utěsníme pomocí chemoprénového lepidla. Obě láhve naráz otočíme dnem vzhůru a necháme vytékat vodu do misky. Ze které láhve vyteče voda rychleji a proč?

Řešení

Voda ze druhé sklenice vyteče rychleji, protože u výtokového otvoru je větší hydrostatický tlak.