zpět na fyzikální úlohy, hlavolamy a soutěže

Fyzikální skládačky

Skládačky se osvědčili při procvičování učiva, např. převodů jednotek, nebo při opakování. Lze je zhotovit jednoduše. Mohou mít tvar rovnostranného trojúhelníku (rozdělíme na malé trojúhelníčky) nebo obdélníku – čtverce (rozdělíme na menší čtverce). Na sousední strany pak píšeme pojmy – číselné hodnoty, které k sobě patří.

Na procvičování převodů jednotek se osvědčilo domino. Většinou ho skládáme do obdélníku.

Správnost řešení si žáci kontrolují sami podle vzorového řešení, které si vezmou po dokončení práce z učitelského stolu. Učiteli nahlásí, kde měli chyby, a opraví je.

Skládačka – trojúhelník – Fyzikální veličiny

(šablona)

Skládačka – obdélník – Co k sobě patří

(šablona)

Domino – převody jednotek – ukázka

(šablona)