zpět na fyzikální úlohy, hlavolamy a soutěže

Fyzikální hlavolamy

Dva čtyřúhelníky

  1. Z daných 5 částí sestav čtyřúhelník. Najdeš na něm živočicha. Jak se jmenuje? Jak se pohybuje? Jaký fyzikální zákon používá?
  2. Z daných 5 částí můžeš také sestavit obdélník, který je složený ze 3 čtverců. Podaří se ti to?

Řešení

  1. Na obrázku je medúza, jeden ze živočichů s reaktivním pohonem. Vytlačuje vodu pomocí pulzujícího lemu zvonu a sama se pak pohybuje opačným směrem.

6 fyzikálních zařízení v jednom

(šablona č. 1, šablona č. 2)

Tuto skládačku si můžeš vyrobit ze dvou čtvercových šablon. Oba velké čtverce vystřihni a slep k sobě (nezaměň spodní a horní stranu). Pak vystřihni vnitřní menší čtverec. Pak každou hranu malých čtverců ohni podle čárkované čáry na obě strany. Tento hlavolam skrývá 6 obrázků. Získáš je tak, že budeš postupně skládat čtverce složené ze 2×2 malých čtverců. Na obrázcích najdeš 6 různých fyzikálních přístrojů nebo zařízení. Napiš jejich název a k čemu slouží. K tomuto hlavolamu je přiložen i abecední seznam fyzikálních pojmů. Ke každému obrázku vyber ty pojmy, které se ho týkají, a zdůvodni to.

Seznam fyzikálních pojmů

Akustika, Archimédův zákon, bubínek, délka, gravitační síla, hélium, hydraulické zařízení, kapalina, kladívko, kovadlinka, magnet, magnetický pól, otáčivý pohyb, Pascalův zákon, píst, pohyb, průměr šroubu, plyn, milióntina metru, tlak, síla, vzduch, výslednice sil, vztlaková síla, Země, zvuk.

Řešení

Skládáním hlavolamu do čtverců postupně získáte následující obrázky, ke kterým postupně vybíráte pojmy:

  • Horkovzdušný balón (Archimédův zákon, gravitační síla, hélium, pohyb, síla, výslednice sil, vztlaková síla)
  • Kompas (magnet, magnetický pól, otáčivý pohyb, Země)
  • Hydraulický bagr (hydraulické zařízení, kapalina, Pascalův zákon, píst, pohyb, tlak, síla)
  • Ponorka (Archimédův zákon, gravitační síla, kapalina, pohyb, tlak, síla, výslednice sil, vztlaková síla)
  • Ucho (akustika, bubínek, kladívko, kovadlinka, tlak, zvuk)
  • Mikrometr (délka, otáčivý pohyb, průměr šroubu, milióntina metru)

Fyzikální tetraflexagony

Pod pojmem flexagon si můžeme představit papírový útvar, který má mnoho tváří, které se mohou pomocí ohýbání skrýt nebo objevit. (Flex znamená v angličtině ohýbat.)

Tři – tetraflexagon

(šablona)

Tento vyrobený flexagon skrývá 3 obrázky fyzikálních zařízení. Najdi je, pojmenuj a urči, k čemu se používají. Co mají tato zařízení společného z pohledu fyziky?

Zhotovení hlavolamu

Přední strana Zadní strana

Postup ohýbání a slepení

Nápověda: Obrázek 2 je nahoře, obrázek 1 je zespodu a obrázek 3 najdeš tak, když přehneš flexagon směrem dozadu podle svislé osy obrázku 2 (tak, že se boční protilehlé okraje spojí).

Hexa-tetraflexagon

(šablona č. 1, šablona č. 2)

Tento vyrobený flexagon skrývá 6 různých čtverců, ve kterých najdeš celkem 24 fyzikálních pojmů. Seřaď je do trojic, jak k sobě patří. U každé trojice napiš zařízení, kterým se daná fyzikální veličina měří a také na jakém fyzikálním principu měřící zařízení pracuje.

Zhotovení hlavolamu

Přední strana Zadní strana

Ohýbání a lepení

Šipky naznačují ohýbání. Poslední obrázek ukazuje slepení okrajů čtverce 2 a 1 (pozor neslepit čtverec, který je mezi nimi).

Nápověda: Tento hlavolam se dá ohýbat podle 2 kolmých os a skrývá 6 „tváří“.